Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Устен изпит за специалността „Управление на здравните грижи” (ОКС „Бакалавър”)

23 Юли 2018

Кандидат-студентите по специалността „Управление на здравните грижи" за ОКС „бакалавър", полагат писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт.

След проведеният на 19.07.2018 г. писмен изпит, на 23 юли ще се състои устният изпит, който ще включва: устен отговор на един въпрос от конспекта за подготовка за конкурса и интервю с кандидата относно вижданията му за професионална реализация. До устният изпит бяха допуснати само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00".

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.