Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обучение по ветроходство – запишете се!

УС по спорт предлага обучение по ветроходство като възможност за избираема спортна дисциплина   част от задължителното обучение по физическо възпитание.

През втория семестър на учебната 2015/2016 г. ще се проведе обучение  по ветроходен спорт. То ще се осъществи в две части.

  • Първа част - Морско дело - за желаещите студенти от първи курс. Ще включва 15 учебни часа теоретична подготовка и 15 учебни часа практика. Обучението ще се води от специалисти  на  Български морски квалификационен център, намиращ се в района на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров".

Теоретичните занятия ще са на 27.02.2016, 12.03.2016 и 26.03.2016 г.

Такса за курса – 80 лв., която следва да се преведе по сметката на МУ-Варна в Банка ДСК. Необходимо е след това да представите бордерото в офиса на сектор Спорт, за да бъдете записани.

Срок за записване: 30.11. – 03.12.2015 г. 

  • Втора част – Навигация – за всички студенти, които през миналата учебна година са преминали успешно обучението си по ветроходство и са получили сертификати. Занятията ще включват 15 учебни часа теоретична подготовка и 15 учебни часа практика. Обучението също ще се води от специалисти на Български морски квалификационен център​, намиращ се в района на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров".

Теоретичните занятия ще са на 05.03.2016, 19.03.2016 и 02.04.2016г .

Такса за курса – 80 лв., която също следва да преведете по сметката на МУ-Варна в Банка ДСК. Необходимо е след това да представите бордерото в офиса на сектор Спорт, за да бъдете записани.             

 Срок за записване: 30.11. – 04.12.2015 г.     

 

Обучението ще се води на английски език.                                 

Местата са ограничени!