Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Документи за докторанти

​​​Документи за запитване – анкетна карта​​
​Редовна форма на обучение (виж п​роцедура) (изтегли об​разци)
Задочна форма на обучение (виж процедура) (изтегли образци)
Самостоятелна форма на обучение (виж проц​едура) (изтегли образци​)​ 
Чуждестранни докторанти (виж процедура) 
Документи за отчисляване и защита (виж процедура) (изтегли образци)
Заявление за удължаване на срока на докторантура  (изтегли образец​)
Заявление за прекъсване на докторантура  (изтегли образец)

Заявление​ за възстановяване на докторантура  (изтегли образец)

 

*** Всички образци се попълват електронно!***