Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Актуална информация

Първа научна конференция 2016г. за докторанти

Уважаеми докторанти, съобщаваме ви, че през новата академична година предстои провеждането на обучение на тема „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия". За допълнителна информация, въпроси и записвания, моля обръщайте се към отдел „Научна дейност и кариерно развитие". Можете да ни откриете на посочените адреси в секция Контакти.Кандидатстване за НАГРАДА ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ 

Писмо
Статут награда
Номинация