Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Актуална информацияФонд „Научни Изследвания” (ФНИ) към МОН обявява ежегодни конкурси за научни проекти в няколко категории: https://www.fni.bg/?q=node/768


Трите основни конкурса са:

  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г
  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.
  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ  - 2018 г.

Краен срок за подаване на проектните заявления пред ФНИ е 5.09.2018 г.

С цел своевременна административна обработка и изпращане на проектната документация на излизащите от МУ-Варна проекти, моля тези от Вас, които ще участват в конкурсната сесия, да подадат пълния вариант на проектните предложения в стая 212 на МУ-Варна до края на работното време на 27.08.2018г (понеделник).

След проверка на проектната документация, служителите на НИМУ-Варна ще се погрижат за изпращане на проектните предложения до София.

За повече информация относно необходимата документация и други насоки, вижте на https://www.fni.bg/?q=node/9. В случай на въпроси, моля да се свържете с нас по ел.поща на адрес: rimuv@mu-varna.bg