Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Актуална информация

​Уважаеми колеги,

На 25.04. - вторник от 14:00 ч. в залата на Докторантско училище ще стартира обучение на тема: "Академично писане за докторанти – научна статия и резюме" с лектор ст. преп. Илина Дойкова

Изпращаме Ви примерна програма за предстоящото обучение, което ще протече в около 5 занятия по 2 часа.

Датите са: 25.04. / 28.04. / 09.05. / 12.05. / 19.05. от 14.00 часа.

Програмата е както следва:

"Академично писане за докторанти – научна статия и резюме"

І. Специфика на научната статия като академичен жанр – стандарти и изисквания.

ІІ. Структура на научната статия. Формулиране на заглавие и резюме.

ІІІ. Съдържание на научната статия.

А. Въвеждаща част

Б. Методи и аналитичен инструментариум

В. Резултати и заключителна част

Г. Подбор на източници и цитиране.

ІV. Резюме на дисертационен труд.

 

Молим желаещите да заявят своето присъствие с обратен имейл или телефонно обаждане.

За контакти:

Ваня Димитрова

Организатор "Кариерно развитие"

Отдел "НДКР", МУ - Варна

тел.: 052 677084

E mail: kariera@mu-varna.bg; doktorantite@abv.bg


                                                                                                         *****

Първа научна конференция 2016г. за докторанти

Уважаеми докторанти, съобщаваме ви, че през новата академична година предстои провеждането на обучение на тема „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия". За допълнителна информация, въпроси и записвания, моля обръщайте се към отдел „Научна дейност и кариерно развитие". Можете да ни откриете на посочените адреси в секция Контакти.Кандидатстване за НАГРАДА ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ 

Писмо
Статут награда
Номинация