Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Кариерно планиране и развитие

​​Какво предтавлява кариерното планиране?

Кариерното планиране е процес, който може да Ви помогне да обмислите, начертаете и да следвате ясни стъпки в своя професионален живот. Веднъж разбрали същността на процеса на кариерно планиране, можете да го прилагате многократно, за да се убедите, че изборът, който сте направили, ще доведе до развиването на задоволителна кариера.

Кариерното планиранe ще Ви помогне:

ДА РЕШИТЕ..........каква работа бихте искали

ОПРЕДЕЛИТЕ.........уменията, които са Ви необходими

ОТКРИЕТЕ ...............начинити за придобиване на тези умения

Процесът на кариерно планирaне, може да бъде представен по следния начин:

ПЪРВА СТЪПКА – Самооценка, „Кой съм аз?”

идентифициране на:

 • интереси

 • умения

 • ценности

 • личност

 • постижения

 • роли

ВТОРА СТЪПКА – Проучване на кариерните възможности

идентифициране на:

 • кариерни области

 • позиции

 • описание на позициите

 • изисквания към позициите

 • информация за трудовия пазар

 • създаване на контакти

 • пътища за развитие на кариерата

 • кой кой е

 • потенциял за заплащане

ТРЕТА СТЪПКА – Вземане на решение базирано на информираност и поставяне на цели

Вземане на решение:

 • Определяне на проблема

 • Събиране на подходяща информация

 • Създаване на алтернативи

 • Оценка на предимствата и недостатъците

 • Вземане на решение

 • Създаване на план за действие

 • Оценка

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА – Предприемане на действие

Планиране на акцията за търсене на работа

идентифициране на:

 • Стратегии за търсене на работа

 • техники за развитие на мотивационно писмо

 • техники за интервю за работа

 • обучение

Кариерното развитие е процес, продължаващ през целия ни живот. Независимо в коя част от този процес се намират нашите студенти и възпитаници, ЦКР към МУ-Варна е готов да им помогне.

Следващите фази предоставят организацията на нашия подход:

Първа фаза: Самооценяване и предпочитания

опознаване на собствената си същност, уменията, интересите и ценостите ни;

Втора фаза: Проучване на възможностите

проактивно идентифициране, осъзнаване и откриване на възможностите

Трета фаза: Придобиване на умения и опит

изграждане на умения, познания и репутация

Четвърта фаза: Саморекламиране

придобиване на умения за търсене, намиране, запазване и промяна на работата

Пета фаза: Изпълнение и планиране на следващите стъпки

развитие на умения за изграждане на ефективна кариера – свързаните с това решения и кариерни преходи.​​