Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Контакти

​Лице за контакти с Комисията по етика на научните изследвания:

Мирослава Николова
Секретар на Комисията по етика на научните изследвания
Отдел „Административен" към Научноизследователски институт
Кабинет 212,  сграда „Ректорат" на МУ - Варна
Тел: 052/677-149 (вътр. 2149) , 052/677-038 (вътр. 2038)
Email: mira@mu-varna.bg