Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ


УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
       При желание от Ваша страна за партньорство с Центъра за кариерно развитие (ЦКР) на МУ- Варна е необходимо да попълните формуляр за регистрация. Попълването му е за установяване на първоначален контакт с ЦКР, като по този начин Вие ще попаднете в базата от данни за работодатели и партньори на ЦКР при МУ- Варна.
Успоредно с това трябва да подготвите и Вашата обява в Word-формат в рамките на една стандартна страница А4.
Обявата трябва да съдържа:

 • Кратко представяне на работодателската организация;
 • Позицията, за която ще се кандидатства;
 • Изисквания свързани с позицията;
 • E-mail за контакт;
 • Краен срок на валидност на обявата.

    Публикуването на електронната страница на ЦКР на обявите е напълно безплатно за работодателските организации.
Студентите кандидатстват директно на посочените контакти в обявата.
Може да изтеглите формуляра за регистрация от   тук.
Попълнените формуляри и обявите за работни позиции ни изпращайте на e-mail: kariera@mu-varna.bg
Екипът на  Центъра за кариерно развитие в Медицински университет – Варна, учтиво Ви молим за обратна информация след като приключите подбора си.
Вашите потенциални служители са при нас и контактът ни е директен.


ДЕЙНОСТИ - работодатели

Връзка между МУ- Варна и бизнеса при организирането и провеждането на стажантски програми;

 • Търсене на кандидати за свободни работни позиции - бърз и канализиран достъп на информацията в академичните среди;
 • Подбор на кандидати чрез прием и селектиране на документи по предварително зададени от работодателя критерии;
 • Информация за изявени студенти;
 • Организиране на фирмени презентации и семинари в университета;
 • Ефективна комуникация с академичната общност, бизнеса, институции и общественост;
 • Поддържане на база данни от регистрирани студенти и работодатели;
 • Организиране на интервюта за работа;
 • Дни на кариерата