Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студенти

На  24 февруари 2018 г. от 10:30 часа в зала 1 на Фестивален и конгресен център  – Варна ще се състои тържествената промоция на Випуск 2017 г. от Факултета по фармация към МУ-Варна.

Важна информация за абсолвентите:

Необходимо е всички абсолвенти да бъдат пред залата в 9,30 часа, облечени с тоги и шапки, за подреждане преди тържественото влизане в залата и началото на церемонията.

Шапките и тогите трябва да бъдат взети предварително от каб.209, ет.2  (новата сграда на Факултета по фармация) срещу представена лична карта на някоя от посочените дати -  22 февруари 2018 г. от 08,30-10,30 ч. и 23 февруари 2018 г. от 13,00-15,00 часа.

Приложението към дипломата и Европейското приложение ще се дават след връщане на облеклото на същото място. Дните за връщане на тогите и шапките са 26 февруари и 27 февруари 2018 г. в същото работно време. Получаването на приложенията към дипломите ще става при г-жа Миряна Арнаудова в Библиотеката лично или с пълномощно срещу подпис.

Имунизация срещу вирусен хепатит В