Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студенти

ФАКУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ПО МЕДИЦИНСКИ

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага през учебната 2016/2017 г. факултативни курсове по клинична комуникация  Ниво В2 на АНГЛИЙСКИНЕМСКИ и РУСКИ език за студентите от 5 и 6 курс, специалности МЕДИЦИНА и ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.


Минималният брой студенти за сформиране на група е 10.

Хорариум: 60 уч. часа


За повече информация и записване:

  • Английски език:      ст. преп. Светла Трендафилова      svetla.trendafilova@gmail.com
  • ​Немски език:             доц. Иван Мерджанов, д.п.            merdzhanov@gmail.com
  • Руски език:               

 

При запитване/записване  моля посочвайте име, ф. номер, курс, група и e-mail-адрес/телефон за обратна връзка


Забележка: Поради натовареността на преподавателите занятията по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК ще се провеждат както следва: 1. Семестър – 10 уч. ч./2. Семестър – 50 уч. ч.