Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Blackboard


Уважаеми ползватели на системата Blackboard,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини, независещи от Центъра за електронно и дистанционно обучение  и отдел „Информационни технологии" на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов"- гр. Варна, системата Blackboard ще бъде неактивна за известен период от време.

Извиняваме се за причиненото неудобство,

ЦЕДО

*********

Tехническая неисправность системы Blackboard.

Уважаемые пользoватели системы Blackboard, сообщаем Вам, что в связи с твхническими причинами, независящими от Центра электронного и дистанционного обучения и Отдела «Информационные технологии” Медицинского университета им. Проф. д-р Параскева Стоянова‘, г. Варна, система Blackboard будет недоступной в течении неопределенного времени. 

Приносим свои извинения за причиненные неудобства,

ЦЭДО