Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Контакти


Отдел „Център за дистанционно обучение"

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55
Варна 9002
Сграда „Ректорат", ет. 3, стая 304А
 
тел: 052/ 677 123
тел: 052/ 677 124
вътр. тел: 2123, 2124
E-mail: elearn@mu-varna.bg

Директор

Доц. Иван Мерджанов, д.п.

вътр. тел: 2658Организатор "Център за дистанционно обучение"

консултант студенти – англоезично обучение

Гл. ас. Д-р Силвия Павлова Николова


Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А


Организатор, обучение софтуерни приложения

консултант студенти – българоезично обучение

Милена Валентинова Иванова


Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304АОрганизатор, обучение софтуерни приложения

консултант студенти – българоезично обучение

Зорница Йорданова Найденова - в отпуск по майчинство


Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А

 


Организатор, обучение софтуерни приложения

консултант преподаватели

Румяна Николаева Петрова


Тел: +359 52 677 124; ет.3, стая 304А


Системен администратор

Николай Ангелов Драгнев


Тел: +359 52 677 124; ет.3, стая 304А

Организатор обучение, софтуерни приложения

Искра Любомирова Калчева

E-mail: Iskra.Kalcheva@mu-varna.bg

Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А