Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Контакти

Аделина Петрова Маркова-Лазарова
Експерт международно сътрудничество и чуждестранни студенти, отдел „Учебен“
Тел.: 052/​677 085
e-​mail: admissions@mu-varna.bg

Радостина Панайотова Андонова
Експерт, прием на студенти,  отдел „Учебен“
Тел.: 052/​677 108
e-​mail: admissions@mu-varna.bg
 
Таня Васелева Роглева
Експерт, прием на студенти,  отдел „Учебен“
Тел.: 052/​677 108

e-​mail: admissions@mu-varna.bg

Светлана Драганова Грънчарова
Ръководител Учебен отдел,  отдел „Учебен“
Тел.: 052/​677 013
svetlana@mu-varna.bg