Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

​Д-р Мила Богданова Бояджиева

​​​​

                                                             ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
Дата на публикуване: 23.09.2013 г.
​Област на висше образование:​​​7. Здравеопазване и спорт
​Професионално направление:​7.1. Медицина
​Научна специалност:​Ендокринология​
​Факултет​​Медицина​
​Първично структурно звено​​УС „Ендокринология и болести на обмяната“
​Кандидат:​​д-р Мила Богданова Бояджиева
​Тема на дисертационния труд:​„Серумни нива на остеопротегерин и
глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения“
 
​Заповед на Ректора за състав на НЖ​​№ Р-109-254/18.09.2013 г.​​​​​Изготвя
​Председател​1. Доц. д-р Кирил Христозов, д.м. – Ръководител УС „Ендокринология и болести на обмяната” при МУ – Варна​Становище
​Външен член​​2. Проф. д-р Цветaлина Танкова, д.м.н.– Клиничен център „Ендокринология и ​геронтология” при МФ, МУ –София​Рецензия
​Външен член​​3. Доц. д-р Владимир Христов, д.м. – специалист по ендокринология, гр. София​Рецензия
​Външен член​4. Доц. д-р Малина Петкова, д.м. –
Правителствена болница „Лозенец” – гр. София
Становище
​Вътрешен член​​5. Доц. д-р Хрипсиме Бохчелян, д.м. -
УС „Ендокринология и болести на обмяната” при 
МУ –Варна
Становище
​Резервни членове:
​Външен резервен член:​​Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. – МУ - Плевен
​Вътрешен резервен член:​​Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. –
Катедра „Педиатрия и  медицинска генетика“
​ ​Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  08.10.2013 г. от 13:00 часа в зала “Владимир Иванов“ на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна​ ​ ​​ ​​