Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност


ШИЗОФРЕНИЯ, НЕВРОПЛАСТИЧНОСТ И АНТИПСИХОТИЦИ  

Проф. д-р Р. Шишков, дмн​​


проф. ИВАНКА БОНЧЕВА, д.пс.
Клиничен психолог – психотерапевт
Катедра по психиатрия и медицинска психология  
МУ - Варна