Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Разходи за месечна издръжка на студент

Средните месечни разходи за издръжка на студент варират от 300 – 500 евро (настаняване, храна, транспорт, консумирана електроенергия, вода, учебници и други).