Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

​д-р Мира Валентинова Сидерова

​​​​

                                                            ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
Дата на публикуване: 23.09.2013 г.
​Област на висше образование:​​​7. Здравеопазване и спорт
​Професионално направление:​7.1. Медицина
​Научна специалност:​Ендокринология​
​Факултет​​Медицина​
​Първично структурно звено​​УС „Ендокринология и болести на обмяната“
​Кандидат:​д-р Мира Валентинова Сидерова
​Тема на дисертационния труд:"Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли"​
​Заповед на Ректора за състав на НЖ​​№ Р-109-253/18.09.2013 г.​​​​​Изготвя
​Председател​1. Доц. д-р Кирил Христозов, д.м. – Ръководител УС „Ендокринология и болести на обмяната” при МУ – Варна​Становище
​Външен член​​​2. Проф. д-р Здравко Каменов, д.м.н. –
УМБАЛ „Александровска болница” - София
Рецензия
​Външен член​​​3. Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. – МУ - ПлевенРецензия
​Външен член​4. Доц. д-р Малина Петкова, д.м. –
Правителствена болница „Лозенец” – гр. София
Становище
​Вътрешен член​​5. Доц. д-р Хрипсиме Бохчелян, д.м. -
УС „Ендокринология и болести на обмяната” при 
МУ –Варна
Становище
​Резервни членове:
​Външен резервен член:​Доц. д-р Владимир Христов, д.м. – специалист по ендокринология, гр. София
​Вътрешен резервен член:​​​Доц. д-р Екатерина Софтова, д.м. - хоноруван преподавател към Катедра „Обща и клинична ​патология, съдебна медицина и деонтология“ към 
МУ – Варна​
​ ​Автореферат​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  08.10.2013 г. от 14:15 часа в зала “Владимир Иванов“ на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна​ ​ ​​ ​​​