Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Кандидатстване на специализанти за финансиране на обучението от държавата

КЛАСИРАНЕ

Кандидатстване на специализанти, регистрирани по Наредба № 1 от 2015г., за финансиране на обучение от МЗ

 

                На основание чл.46, ал.2 от Наредба № 1/22.01.2015г. и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-19-3 от 15.09.2017г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

обявява места, за които държавата ще финансира обучението предвидено в учебните пргорами:

  • Теоретично обучение (по всички специалности)
  • Практическо обучение (по неклинични специалности, специалност „Обща медицина" и специалности за „лекар по дентална медицина")

 

Само регистрираните специализанти по Наредба № 1 от 2015г. могат да кандидатстват за местата определени за Медицински университет – Варна.

 

Заявление по образец се подава в отдел СДО, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.2, ст.206 (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)

 

Места за финансиране на обучението определени за МУ-Варна (ВИЖ ТУК)

 

Срок за подаване на заявление за кандидатстване от 01.10.2017г. до 31.10.2017г.

 

Класирането ще се обяви до 01.12.2017г. на информационното табло в отдел СДО и на интернет страницата на МУ-Варна. Финансирането на обучението на класираните кандидати започва от 1-ви януари на следващата календарна година.

 

При наличие на повече кандидати от броя на определените места, класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и от държавните изпити.