Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Десислава Иванова Ванкова

​​

​​

​ ​​ ​​                                                                                     ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
Дата на публикуване: 30.08.2013 г.
​Област на висше образование:​​​7. Здравеопазване и спорт
​Професионално направление:​7.1. Медицина
​Научна специалност:​Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
​Факултет​Обществено здравеопазване
​Първично структурно звено​Социална медицина и организация на здравеопазването 
​Кандидат:​д-р Десислава Иванова Ванкова
​Тема на дисертационния труд:​„Качество на живот, свързано със здравето в общността“   
​Заповед на Ректора за състав на НЖ​№ Р-109-215/18.07.2013 г.​Изготвя
​Председател​1.  Проф. д-р Стоянка Попова, д.м. – Научен секретар МУ – ВарнаСтановище
​Външен член​2. Проф. д-р Елена Шипковенска, д.м.н. – ФОЗ, МУ-СофияРецензия
​Външен член​3. Доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м. – доцент по социална медицинаРецензия
​Външен член​4. Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м. – Ръководител Kатедра „Управление на здарвните грижи, медицинска етика и информационни технологии“, ФОЗ, МУ – ПлевенСтановище
​Вътрешен член​5.  Доц. д-р Албена Керековска, д.м. – Зам.-ректор УД, Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазванто", МУ - ВарнаСтановище
​Резервни членове:
​Външен резервен член:
​Вътрешен резервен член:​2.  Доц. д-р Клара Докова, д.м. – Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването
​ ​​Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  17.09.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала, ет. 2, сграда "Ректорат" на МУ - Варна​​ ​​ ​