Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

​На 27-ми декември, от 12.30ч. в аудитория "Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ "Св. Марина" ще бъдат връчени дипломи на заелите академичните длъжности "Доцент" и "Професор" и продобилите научна степен "Доктор на науките" и образователна и научна степен "Доктор" през втората половина на 2013 г. в МУ - Варна.