Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Публични покани

“Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ - Варна ”

Уникален номер: № в АОП – 9034506

​​Процедура  по предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов" Варна,включваща: 1.Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука" на местата в МПС-та собственост на МУ-Варна; 2. Застраховка "Каско" на МПС-та собственост на МУ-Варна; 3. Застраховка на имотите-публична държавна собственост, предоставени за управление ...

8 Октомври 2014