Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

„Доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2018-018

Уникален номер: 9076032

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация.Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. 

14 Май 2018

“Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2018-016

Уникален номер: 9075970

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МУ-Варна, разделени на 3 обособени позиции съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).

11 Май 2018

„Доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2018-015

Уникален номер: 9075872

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на диоптрични лещи за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Поръчката включва периодични доставки, след заявка от Възложителя на конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни и количества диоптрични лещи. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкре...

10 Май 2018

"Извършване на строително-ремонтни работи на помещения и общи части в сградата на РЗИ-Варна, предоставени за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2018-009

Уникален номер: 9075170

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения и общи части в сградата на РЗИ-Варна, находяща се на ул. "Брегалница" №3, гр. Варна, 9000. Дейностите ще се извършват в коридор 700, Учебна зала 702, Учебна зала 703, Учебна зала 704,  Нов кабинет 704А, Санитарно помещение 707, Кабинет 709, Кабинет 711, Учебна зала 713, Канцелария 715, Кабинет 715А, Кабинет 717,...

19 Април 2018

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна”. 2018-005

Уникален номер: 9073858

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация.Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Посочените количества са прогнозни и Възл...

14 Март 2018

"Доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация на видеомонтажна апаратура за нуждите на телевизия MU-Vi.tv към Медицински университет – Варна", реф. №2018-003

Уникален номер: 9073038

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация на видеомонтажна апаратура, обучение за работа с оборудването и софтуера и гаранционна поддръжка на оборудването и софтуера.

15 Февруари 2018

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2017-048

Уникален номер: 9070746

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конк...

24 Ноември 2017

„Доставка на фабрично нов, високопроходим автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2017 - 041

Уникален номер: 9069209

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на фабрично нов, високопроходим автомобил за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”

12 Октомври 2017

„Абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2017-042

Уникален номер: 9069212

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за aбонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).

12 Октомври 2017

"Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по дентална медицина, Университетски медико-дентален център и Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна", реф. № 2017-040

Уникален номер: 9068708

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за:(1) Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по дентална медицина, Университетски медико-дентален център и Медицински колеж;(2) Заточване на хирургичен/медицински инструментариум.

27 Септември 2017
Страница 1 от 3
​​