Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Органи за управление

  • Катедрен съвет
  • Ръководител на кат​едрата​

Ръководител на катедра: Доц.Физ.Стефан Мирчев Кръстев, д.б.ф

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.