Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Органи за управление

  • Катедрен съвет
  • Ръководител на кат​едрата​

Ръководител на катедра: Проф. Кръстена Тодорова Николова, д.ф​ 

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.