Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав

Катедра "Здравни грижи"

Ръководител: Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.​​​ - курсов ръководител
                          Бистра Тодорова Христова - организаторУчебен сектор "Управление на здравните грижи и Логопедия"
Доц. Станислава П​авлова Пенева,д.м​. - ръководител учебен сектор
Доц. Живко Димитров Жеков, д.п.
Доц.  Маринела Иванова Грудева, д.п

Учебен сектор "Акушерка"
Доц. Валя Иванова Димитрова, доктор ​​​- ръководител учебен сектор, курсов ръководител
A​с. Славена Тодорова Илиева ​​- административен асистент, курсов ръководител
Ас. Виолета Иванова Станева, доктор - курсов ръководител
Гл.ас. Тодорка Великова Боева​​, доктор
Ас. Румяна Николова Лалева - курсов ръководител


Учебен сектор "Медицинска сестра"
Гл. ас. Катя Ген​ова Егурузе, доктор​​​ - ръководител учебен сектор
Гл. ас. Мариана Николова Димитрова, доктор​​ - курсов ръководител
Ас. Анна Петрова Георгиева, доктор​ - курсов ръководител
Гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова, доктор ​​- курсов ръководител
Aс. Веселина Златкова Василева​ 
Ас. Красимира Славова Стамова​ - курсов ръководител
Ас. Милена Панчева Нанкова​​ - курсов ръководител