Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на професионална озвучителна техника за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна“ 2015-001

7 Януари 2015

​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на професионална озвучителна техника с цел осигуряване на качествено озвучаване на организирани от МУ-Варна събития, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2).

Документация
7 Януари 2015
Протокол
26 Януари 2015
Договор
4 Февруари 2015
Освободена гаранция за участие
10 Февруари 2015
Плащане по договор - м. февруари 2015 г.
16 Март 2015
Плащане по договор - м. април 2015 г.
5 Май 2015
Плащане по договор - м. октомври 2015
27 Октомври 2015
Плащане по договор - м. октомври 2015 г.
16 Ноември 2015
Освободена гаранция за изпълнение
15 Февруари 2016