Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студенти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ V-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА",

Във връзка с предстоящия държавен стаж Ви информираме, че е допустимо провеждане на преддипломен клиничен стаж по отделни дисциплини в лечебни заведения в страната и чужбина, акредитирани за обучение на студенти по медицина.  Желаещите да проведат част от преддипломния си стаж в болници в други градове/ държави могат да подадат заявление до Декан и декларация от лечебното заведение /качени формуляри в сайта на университета/ в срок до 19.07.2019г.

С графика за провеждане на преддипломен стаж през уч.2019/2020г. може да се запознаете от сайта на МУ-Варна.

Веднага след този срок ще се осъществи процедура за машинно (чрез софтуерен продукт) разпределение на останалите студентите по групи за провеждане на преддипломния стаж в университетските бази. Денят, мястото и часът на провеждане на процедурата ще ви бъдат съобщени своевременно, за да могат желаещите да присъстват.