Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...

​​

Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2017/2018 година


СпециалностиОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати
Медицина

Дентална медицина


Фармация

 
Магистър

 

За предварителните изпити:

27.03.-05.04.2017г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

За редовните изпити:

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


Предварителни изпити:

Биология – 08.04.2017г.

Химия – 22.04.2017г.

Редовни изпити:

Биология – 30.06.2017г.

Химия – 07.07.2017г.


Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)


 
Бакалавър

 


12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)Биология – 18.07.2017г.
Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Помощник-фармацевт

Инспектор обществено здраве

Рехабилитатор

Медицински козметик

 

 


Професионален бакалавър

 


12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)


Биология  18.07.2017г.Логопедия

Здравен мениджмънт

Бакалавър

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)

По документи
Медицински оптик
Професионален бакалавър

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)

По документи

Зъботехник

Професионален бакалавър

12.06. - 26.06.2017 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

и

11.07. - 15.07.2017 г.

(без почивен ден)


Моделиране – 26.07.2017г.


Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)Магистър


27.07. - 02.08.2017 г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)По документи


Управление на здравните грижи


Магистър

27.07. - 02.08.2017 г.

(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


Есе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи" –  04.08.2017г.
Здравен мениджмънт (след бакалавър или магистър по друга специалност)

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

Опазване и контрол на общественото здраве

Обществено здравеопазване

Фармацевтичен мениджмънт

 
Магистър

 
01.08. - 26.09.2017 г.

(без събота, неделя и празничните дни при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)
По документи

 

Важно!!!

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

 

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли, като задължително подават документи за участие в класирането. При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте актуална информация относно документите и условията за кандидатстване в МУ-Варна за Кандидатстудентска кампания 2017/2018 година.
Публикувано на 16.01.2017 г.​​