Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Академичен състав

Ръководител на катедрата:​ Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н​. 

Сътрудници: Доц. Борислав Георгиев Чаушев, д.м

                     Ас. д-р Теодора Добромирова Герова​ 

                     Гл. ас. д-р Елица Петкова Събева - Пеева, д.м.​ 

                     Гл. Ас. д-р Теодора Ружан​ова Таргова-Димитрова, д.м. ​

                     Ас. д-р Ирена Христова Георгиева - курсов ръководител

                     Ас. д-р Светлана Динева Динева

                     Гл. ас. д-р Мария Димитрова Митева-Христова, д.м.​ - административен асистент

                     Ас. д-р Тоня Севдалинова Иванова

                     Ас. д-р Ивайло Георгиев Христов

                     Ас. д-р Цветалина Иванова Герова

                     Ас. д-р Десислава Кирилова Стоянова

                     Ваня Кирчева Кирилова - рентгенов лаборант​

                     Юнзюле Хасан Назиф - рентгенов лаборант​​