Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Информация за студенти

 

 

Такси за обучение:

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте през месец май обявяването на таксите за обучение за учебната 2017/2018 година, които се утвърждават ежегодно с постановление на Министерски съвет.           
КАНДИДАТСУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2018/2019г

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Пълният набор от документи за кандидатстване и инструкции за попълване, можете да намерите на сайта на МУ-Варна: www.mu-varna.bg, както и в книжарница „Кохинор" – гр. Сливен, ул. „Йордан Кювлиев" №5, за контакти: тел. 044/623 548.

КАНДИДАТСУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Във Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30 - за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – във Филиал Сливен.
 •  В МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55 - за други специалности и филиали
 • По електронен път,  чрез сайта на МУ–Варна -  www.mu-varna.bg/BG/Admission

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 • от 08 .06. 2018 г. до 25. 06. 2018 г. (без неделя при подаване на документи във Филиал Сливен на  МУ-Варна; онлайн – без почивен ден);
 • от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018  (без почивен ден)

КОНКУРСЕН  ИЗПИТ:

 • Дата на провеждане - 18.07.2018 г.;
 • Тест по биология, включващ комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас;
 • Продължителност 3 часа;
 • Място на провеждане:
 • Филиал Сливен, ул. „Ген. Столетов" № 30;
 • МУ- Варна, ул. „Марин Дринов" № 55

   БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Максималният бал е 24.00. Образува се като сбор от оценките от ДЗИ:  по биология; български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит - тест по биология.
 • При неположени ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО БИОЛОГИЯ:

 • Дата на провеждане - 23 и 24. 06. 2018 г. от 9.00 часа във Филиал Сливен.
 • За участие е необходимо предварително записване в Учебен отдел - Филиал Сливен и платена  такса по банков път.

   КОНТАКТИ :

 • Филиал Сливен, Учебен отдел – тел. 0889800305
 • МУ-Варна, Учебен отдел – тел. 052/677013, 677014, 677015
 •  www.mu-varna.bg

 
Необходими документи за записване в първи курс

• Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие)  - за специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"
• Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния  психодиспансер по местоживеене.
• Четири снимки – формат 35мм/45мм
• Комплект документи за записване, закупени  от книжарница „Кохинор" ул. „Йордан Кювлиев" № 5: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник (по желание именникът може да се попълни предварително в регистрационна форма за всеки кандидат-студент в сайта на МУ-Варна).
• Лична карта (оригинал и незаверено копие)
• Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2017/2018 г.

 
БАНКОВА  СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева
***********