Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Информация за студенти

 

 

Такси за обучение:

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте през месец май обявяването на таксите за обучение за учебната 2017/2018 година, които се утвърждават ежегодно с постановление на Министерски съвет.           
 

Кандидатстудентска кампания

Подготвителният курс по Биология ще се проведе на 15 и 16 юли 2017 г. от. 9.00 часа във Филиал Сливен.

Желаещите да участват в него е необходимо предварително за се запишат в Учебен отдел срещу платена  такса от 80 лв. по банков път на сметката на МУ-Варна.


Документи за кандидатстване

Пълният набор от документи за кандидатстване и инструкции за попълване можете да намерите на сайта на МУ-Варна: www.mu-varna.bg, както и в книжарница „Кохинор" – гр. Сливен, ул. „Йордан Кювлиев" №5, за контакти: тел. 044/623 548.

Срок за подаване:

           от 12.06.2017 г. до 26.06.2017 г. (без неделя при подаване на документи във Филиал Сливен на  МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

           от 11.07.2017 г. до 15.07.2017 (без почивен ден)


Място за подаване:

 • Филиал Сливен, ул. "Ген. Столетов" №30
 • В МУ-Варна, ул. „Марин Дринов" №55

 

Изпит:

Изпитът представлява тест по биология, включва 30 въпроса и е с продължителност 3 часа.

Изпитна дата: 18 юли 2017 г.


Място на провеждане:

 • Филиал Сливен ул. „Ген. Столетов"- 30
 • МУ-Варна ул. „М. Дринов"- 55
   

  Балообразуване: максималният бал е 24.00 и се образува като сбор от оценките от ДЗИ по биология и български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит тест по биология. При неположени ДЗИ се вземат оценките по биология и български език и литература от курса на обучение. 

  За повече информация:

  Филиал Сливен, Учебен отдел – тел. 0889800305

  МУ-Варна, Учебен отдел – тел. 052/677015, 677014, 677013

  www.mu-varna.bg


  Необходими документи за записване в първи курс

  • Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие)  - за специалност „Медицинска сестра" и „Акушерка"
  • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния  психодиспансер по местоживеене.
  • Четири снимки – формат 35мм/45мм
  • Комплект документи за записване, закупени  от книжарница „Кохинор" ул. „Йордан Кювлиев" № 5: студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл.313 от НК и един брой именник (по желание именникът може да се попълни предварително в регистрационна форма за всеки кандидат-студент в сайта на МУ-Варна).
  • Лична карта (оригинал и незаверено копие)
  • Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2017/2018 г.

   
  БАНКОВА  СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
  Банка ДСК ЕАД, 
  Клон Варна 
  BIC: STSABGSF
  IBAN: BG24STSA93003100040700 – в лева
  ***********