Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​


​Академичен състав

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването:

 Ръководител : Доц.Искра Славчева Мирчева, д.м.​ 

 Сътрудници: Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.​

     Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.
   
     Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
     Доц. д-р Наталия Василевна Уше​ва, д.м.​​ - курсов ръководител

     Гл. ас. д-р  Десислава Иванова Ванкова, д.м. ​​​
     Гл. ас Виржиния ​Атанасова Василев, д.м.- административен асистент

     Гл.ас. Силвия Павлова Николова​​​УС по медицинска етика и право: