Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Aкадемичен състав

  

Ръководител катедра: Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м.    


УС по кардиология      

Ръководител УС:  Доц. д-р Мария Негринова Негрева д.м.

Сътрудници:         Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м.

                                Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.

                                Гл. ас. д-р Антония Руменова Кишева, д.м.

                                Гл. ас. д-р Лиляна Георгиева Мирчева, д.м.- административен асистент

                                Гл.ас. д-р Явор Димитров Пейчев, д.м.

                                Ас. д-р Румен Станчев Йорданов

                                Ас. д-р Цветан Христов Желев

                                Ас. д-р Петър Георгиев Петров

                                Ас. д-р Мария Веткова Панчева

                                Ас. д-р Росица Христова Христова

УС по ревматология                  

Ръководител УС:  

Сътрудници:   Доц. д-р Владимир Найденов Кадинов, д.м.

                        Ас. д-р Таня Кирилова Шивачева

                        Ас. д.р Светослав Павлов Димитров -административен асистент

                        Aс. д-р Симона Богданова Петрова

                        Ас. д-р Георги Александров Герганов


УС по белодробни болести и алергология                    

Ръководител УС Доц. д-р Диана Петкова Господинова – Вълкова, д.м.

Сътрудници:  Доц. Д-р Камен Янков Янков, д.м.

                          Доц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м.

                           Доц. д-р Велин Колев Стратев, д.м.

                         Гл. ас. Дарина Николова Митева – Михайлова, д.м. -административен асистент

                         Гл. ас. д-р Ваня Костадинова Стефанова, д.м.

                         Ас. д-р Павлина Ангелова Пенева, д.м.

                         Гл.ас. д-р Валентина Димова Димитрова, д.м.

                         Ас. д-р Таня Христова Добрева-Кунчева