Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Академичен състав

​​​​

​Ръководител: Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, д.м. 

​                         Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.б.

                         Ас. д-р Милена Петрова Стоянова​ - административен асистент

                         Ас. д-р Мари Ара Хачмериян-Андреева, д.б.​

                         Ас. д-р Димитрина Христова Каназирева

                         Ас. д-р Мария Костадинова Левкова

                         Ас. д-р Валентина Димитрова Митева 

                         Цветан Любчов Попов - биолог, молекулярен

                         Maрия Кирякова Цветкова​ -  биолог​​, редовен докторант

​​                         Антония Здравкова Попова​ - биолог

                         Андреан Ангелов Андреев​ - биолог, молекулярен

                         Кирил Валентинов Колев - биолог, молекулярен