Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Академичен състав

Катедра по икономика и управление на здравеопазването:

Ръководител катедра: Проф. Стефка Михайлова Коева, д.и.н.

                                           Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.​

                                           Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и.​Учебен сектор "Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика" 

Доц. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м.​ - ръководител учебен сектор


Учебен сектор "Здравен-икономически и финансови анализи"

Доц. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и.​ - ръководител учебен сектор
Гл. ас. Елка Игнатова Ат​анасова , д.и​​​ - административен асистент, курсов ръководител
Ас. Минчо Добрев Минев, д.и.