Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Приключили проектиОпе​ративна програма "Развитие на човешките ресурси"


Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"


Оперативна програма "Регионално развитие"


Седма Рамкова Програма

Програма "Учене през целия живот"

Фонд "Научни изследвания"


Международен фонд "Козлодуй"

  ​Агенция на ООН: УНИЦЕФ