Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав

             Гл. ас. Албена Василева Мерджанова, д.х.​ - административен асистент
             Доц. Станислава Кателиева Георгиева, д.х.​ - курсов ръководител
             Ангелика Георгиева - химик
Евгения Боянова Вичева - химичен лаборант
Лаборатория по храни и околна среда

​   Стоянчо Вутов Стоянов  - ръководител на лаборатория по храни и околна среда