Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав

                         Доц. Станислава Кателиева Георгиева, д.х.​ - курсов ръководител             
             Доц. Албена Василева Мерджанова, д.х.​ 
             Гл. ас. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева, д.х. - административен асистент
                  Ангелика Георгиева - химик
                  Нели Христова Маркова - химик
            Евгения Боянова Вичева - химичен лаборант
            Юлиана Радославова Георгиева - химичен лаборант
            Димитрина Христова Пейчева - химик
Лаборатория по храни и околна среда
                           Росица  Станчева Станчева​​ - еколог